تداخل الکترومغناطیسی با سیستم های جوش قوس الکتریکی

هنگام کار با سیستم‌های جوش قوس الکتریکی، در برخی موارد، تداخل الکترومغناطیسی ممکن است رخ دهد، اگرچه همه دستگاه‌های جوشکاری با محدودیت‌های انتشار مشخص شده در استاندارد مطابقت دارند. مسئولیت هرگونه تداخل ناشی از جوشکاری بر عهده کاربر است.

صنایع جوش و برش علیپور توصیه می کند کاربر موارد زیر را به منظور ارزیابی هرگونه مشکل احتمالی در مورد سازگاری الکترومغناطیسی در ناحیه اطراف در نظر بگیرد:

خطوط اصلی، کنترل، سیگنال و مخابرات
رادیو و تلویزیون
رایانه ها و سایر سیستم های کنترلی
لوازم ایمنی
سلامت افراد نزدیک به محل جوشکاری به خصوص اگر ضربان ساز دارند یا سمعک استفاده می کنند
تجهیزات کالیبراسیون و اندازه گیری
مصونیت در برابر تداخل سایر تجهیزات در محیط اطراف
زمانی از روز که در آن کار جوشکاری باید انجام شود.

توصیه هایی برای کاهش انتشار تداخل:

اتصال برق، به عنوان مثال فیلتر شبکه اضافی یا محافظ با یک لوله فلزی
تعمیر به موقع و نگهداری اصولی تجهیزات جوشکاری قوس الکتریکی
سیم های جوشکاری باید تا حد امکان کوتاه بوده و در امتداد زمین نزدیک به هم باشند
یکسان سازی پتانسیل
ارتینگ قطعه کار؛ در مواردی که امکان ارت مستقیم قطعه کار وجود ندارد، باید آن را به وسیله خازن های مناسب متصل کرد.
محافظت از سایر تجهیزات در اطراف یا کل سیستم جوشکاری

می‌توانید از طریق تماس با واحد فروش صنایع جوش و برش علیپور یا تکمیل فرم سفارش و هماهنگی واتساپی، محصولات متنوع جوش و برش را تهیه و با اطمینان خاطر استفاده نمایید.